โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

สารประกอบอินทรีย์ ไอโซฟลาโวนส์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในถั่วเหลือง

สารประกอบอินทรีย์

สารประกอบอินทรีย์ ไอโซฟลาโวนส์มีคาร์บอนที่อยู่ใกล้กับฟล … Read more