โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

แร่ธาตุ โครงสร้างผลึกจะไม่ถูกทำลายเมื่อบดผลึกและโครงสร้างคริสตัล

แร่ธาตุ

แร่ธาตุ สสารที่เป็นของแข็งอาจเป็นอสัณฐาน โดยไม่มีโครงสร … Read more