โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

วิธีอุ้มเด็กทารก ท่าที่คุณใช้อุ้มลูกอาจทำร้ายกระดูกสันหลังของลูกน้อยได้

วิธีอุ้มเด็กทารก

วิธีอุ้มเด็กทารก เมื่อเผชิญกับทารกแรกเกิด ไม่มีทางที่จะ … Read more