โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

ตับอ่อน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ต่อมไร้ท่อของตับอ่อน

ตับอ่อน

ตับอ่อน และเซลล์ตับอ่อนส่วนนี้แสดงโดยเกาะเล็กเกาะน้อยขอ … Read more