โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

ไอโอดีน ‌ใครบ้างที่เสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน อธิบายได้ดังนี้

ไอโอดีน

ไอโอดีน ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่ในกระบวนการที่สำคัญหลายอย่า … Read more