โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

การฉายรังสี ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเมื่อฉายรังสี มีวิธีการป้องกันอย่างไร

การฉายรังสี

การฉายรังสี การฆ่าเซลล์มะเร็งโดยอาศัยผลของรังสี ที่เป็น … Read more