โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

เด็กออทิสติก ไม่ได้ชอบอยู่คนเดียว แค่มีปัญหาด้านการเข้าสังคม

เด็กออทิสติก โรงพยาบาลเด็กทั่วไป อาจให้กำเนิดลูกที่แข็งแรงและสมบูรณ์ กับครอบครัวที่มีความสุข แต่เด็กคนหนึ่ง กำลังเข้าอายุห้าขวบในปีนี้ และเป็นเด็กที่มีความผิดปกติของออทิสติกสเปกตรัม เนื่องจากอุปสรรคทางสังคมโดยกำเนิด เขาจึงใช้เวลาอยู่คนเดียวที่โรงเรียนเสมอ ในชั้นเรียนที่มีกิจกรรมที่เด็กๆ สนุกสนานเป็นกลุ่ม มีเพียงเด็กออทิสติกเท่านั้น ที่อยู่คนเดียว ในมุมห้อง และไม่สื่อสารกับเด็กคนอื่น เด็กๆ คนอื่น คิดว่าเขาคงชอบอยู่คนเดียวมากกว่า และไม่อยากเล่นกับเขาอีกต่อไป

อันที่จริง คนส่วนใหญ่คิดว่าเด็กออทิสติก อาจชอบอยู่คนเดียวมากกว่า แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือ มาค้นหาคำตอบด้วยกันตอนนี้

เด็กออทิสติกชอบอยู่คนเดียว เมื่อดูจากภายนอก ดูเหมือนว่าฉันจะไม่ต้องการอยู่กับเด็กคนอื่นๆ แต่บางครั้ง ฉันแค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดคุยกับคนอื่น หรือมีส่วนร่วมในเกมของพวกเขาได้อย่างไร นี่เป็นบทพูดคนเดียว จากผู้ป่วยออทิสติก เเต่เเท้จริงแล้ว คนที่เป็นออทิสติก ก็หวังว่าจะได้อยู่กับคนอื่น ได้เล่นกับพวกเขา และแบ่งปันความสุข และสนุกสนานเหมือนกับคนทั่วไป

จากการศึกษาพบว่า เด็กออทิสติก มักจะล้มเหลว ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เนื่องจากอุปสรรค ทางสังคมตามธรรมชาติ ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์ตามปกติ กับคนรอบข้างได้ ดูเหมือนถูกแยกออก จากสิ่งแวดล้อม และขาดภาษา เนื่องจากภาษาผิดปกติ หรือไม่มีภาษาเลย

เด็กออทิสติก

เมื่อเห็นเช่นนี้ ทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่า เด็กออทิสติก ไม่ได้ชอบอยู่คนเดียว แต่เนื่องจากอุปสรรคทางสังคมตามธรรมชาติของพวกเขา เป็นอุปสรรคต่อขั้นตอนในการมีส่วนร่วม ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบกลุ่ม แล้วผู้ปกครองจะช่วยเด็กกลุ่มนี้ ที่มักถูกเข้าใจผิดว่า ชอบอยู่คนเดียว เเละเพื่อให้เขาเข้ากลุ่มกับคนอื่นๆ ได้ คุณสามารถลองใช้วิธีการเหล่านี้

1. เปิดการสื่อสาร เมื่อต้องเผชิญกับเด็กออทิสติก ที่ไม่รู้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม ทางสังคมของผู้อื่นได้อย่างไร ผู้ปกครองสามารถใช้วิธีการชี้แนะ เพื่อให้บุตรหลานของตน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ ได้ โดยการสร้างโอกาสทางสังคมให้มากขึ้นในชีวิต เช่น พาลูกไปสถานที่ ที่มีผู้คนมากมาย เเละได้ติดต่อกับเพื่อนๆ วัยเดียวกัน

และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้เด็กได้สัมผัส ถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ของผู้อื่นและสะสมประสบการณ์ ด้วยประสบการณ์เชิงปฏิบัติ เด็กๆ สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จากหัวใจอย่างแท้จริง เพื่อที่จะเชี่ยวชาญ วิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

2. การสอนตามสถานการณ์ ผ่านการสอนตามสถานการณ์ ช่วยให้เด็กออทิสติก ตีความรูปแบบสังคมของกลุ่ม และส่งเสริมความเข้าใจทางปัญญาของเด็ก และการแสดงออกทางภาษา ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น มักพาเด็กไปร่วมชุมนุมญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูง เพื่อสัมผัสอารมณ์ที่แตกต่าง พาเด็กขึ้นรถประจำทาง หรือเล่นในที่สาธารณะ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมู่ ผลัดกันแบ่งปัน เป็นต้น นำหลักการเชิงปฏิบัติ เชิงบริบท เชิงชีวิต และทั่วไปมาใช้ ให้เด็กๆ รู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของกลุ่ม

3. เกมโซเชียล หมายถึง การเลียนแบบกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตามปกติ ผ่านเกม ทำให้เด็กสามารถรวมเข้ากับวงสังคมผ่านเกม ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีสำคัญ ที่จะช่วยให้เด็กออทิสติกรวมเข้ากลุ่มได้ ผู้ปกครองสามารถเริ่มต้นจากการเล่นเกมกับลูก แนะนำการปฏิบัติ การพูดกับคนอื่น ตัวอย่างเช่น เล่นสวัสดี กับลูกของคุณในเกม ผู้ปกครองสามารถพูดทักทายได้หลายวิธีก่อน เช่น สวัสดี อรุณสวัสดิ์ ฯลฯ หรือโบกมือให้ลูก จับมือ ฯลฯ ให้ลูก เลียนแบบการสื่อสารในชีวิตจริงผ่านเกม ทักษะการเข้าสังคมที่ดี จะช่วยให้เด็กออทิสติก รวมกลุ่มกันได้ดีขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้อื่น

ดังนั้น ในชีวิตประจำวัน ผู้ปกครองควรพาเด็กเข้ากิจกรรมทางสังคม ร่วมกันกับคนอื่นให้มากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กปรับตัวเข้ากับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างกลุ่ม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีเข้าร่วมกับผู้อื่น

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > ภาวะหัวใจล้มเหลว เกิดได้จากอะไร และจะป้องกันได้อย่างไร