โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

หูน้ำหนวก สาเหตุของโรคหูน้ำหนวก 

หูน้ำหนวก เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบ ที่ส่งผลต่อหูชั้นกลางทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงท่อยูสเตเชียน เยื่อแก้วหู ไซนัสแก้วหู และช่องอากาศกกหู และพบได้บ่อยในเด็ก สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ไม่เจือปนและหนอง สิ่งที่ไม่มีหนอง ได้แก่ หูชั้นกลางอักเสบที่หลั่งออกมา โรคหูน้ำหนวกอักเสบจากหนอง แบ่งออกเป็นเฉียบพลันและเรื้อรัง การอักเสบจำเพาะนั้นหายากเกินไป เช่น หูชั้นกลางอักเสบที่เป็นวัณโรค

สาเหตุของโรคหูน้ำหนวก โรคหูน้ำหนวกเฉียบพลัน คือการอักเสบเฉียบพลันของเยื่อเมือกของหูชั้นกลาง ซึ่งติดเชื้อโดยท่อยูสเตเชียน หลังจากเป็นหวัดการอักเสบของคอหอยและจมูก จะลามไปยังท่อยูสเตเชียน และเยื่อเมือกของท่อคอหอยและรูของท่อยูสเตเชียน ปรากฏความแออัดและบวม และการเคลื่อนไหวของตาถูกกีดขวาง ทำให้เกิดโรค หูน้ำหนวก แบคทีเรียก่อโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคปอดบวม ไข้หวัดใหญ่แฮโมฟิลัส เป็นต้น

เมือกในจมูกประกอบด้วยไวรัส และแบคทีเรียจำนวนมาก หากรูจมูกทั้งสองข้างถูกบีบ และเป่าอย่างแรง ความดันจะกดดันให้เมือกในจมูกบีบออก ไปยังท่อยูสเตเชียน และทำให้เกิดโรคหูน้ำหนวกได้ หลีกเลี่ยงการกลืนน้ำเข้าปากขณะว่ายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่หูชั้นกลาง ผ่านทางช่องจมูก และทำให้เกิดโรคหูน้ำหนวก สำหรับการเจาะแก้วหู ที่เกิดจากการบาดเจ็บ

หูน้ำหนวก

ห้ามมิให้หยดน้ำคล้ายของเหลว เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการรักษาบาดแผล สามารถใช้สำลีฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันช่องหูชั้นนอก เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ และทำให้เกิดโรคหูน้ำหนวก หากทารกกินนมในท่าหงาย เนื่องจากท่อยูสเตเชียนของทารกค่อนข้างตรง และรูของทารกสั้น และเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกว้าง นมสามารถสำลัก เข้าไปในหูชั้นกลางผ่านท่อยูสเตเชียน และทำให้เกิดโรคหูน้ำหนวกได้

โรคทั้งร่างกายเรื้อรัง เช่น โรคโลหิตจาง โรคเบาหวาน โรควัณโรค และโรคไตอักเสบฯลฯ ความต้านทานของร่างกายลดลงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังสามารถก่อให้เกิดโรคหูน้ำหนวก วิธีการเป่าจมูกที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดโรคหูน้ำหนวกได้ หากน้ำถูกกลืนเข้าไปในปากขณะว่ายน้ำ และน้ำเข้าสู่หูชั้นกลางผ่านทางช่องจมูก ก็อาจทำให้หูชั้นกลางอักเสบได้เช่นกัน

การสูบบุหรี่ รวมทั้งควันบุหรี่มือสอง ก็สามารถทำให้เกิดโรคหูน้ำหนวกได้เช่นกัน การใช้หูฟังเพื่อฟังเพลงร็อคที่มีเดซิเบลใหญ่เป็นเวลานาน อาการทางคลินิกของโรคหูน้ำหนวก ได้แก่ หูชั้นกลางอักเสบที่เป็นหนอง หูชั้นกลางอักเสบ เป็นหนองเฉียบพลันคือ การอักเสบของหูชั้นกลางที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเป็นหนอง อาการส่วนใหญ่ จะเป็นหูอื้อและมีหนอง อาการทางระบบของเด็ก จะเด่นชัดกว่าผู้ใหญ่

รวมทั้งมีไข้และอาเจียน ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนในกะโหลกศีรษะ เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และฝีในสมอง ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้แก่ เขาวงกตอักเสบ และอัมพาตจากเส้นประสาทใบหน้า หูชั้นกลางอักเสบ ที่เป็นหนองเรื้อรัง หมายถึง การอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุหูชั้นกลาง เชิงกราน หรือกระดูกลึก

โรคนี้พบได้บ่อยในการปฏิบัติทางคลินิก และอาการทางคลินิกหลักคือ มีหนองในหูเป็นระยะๆ หรือต่อเนื่อง เยื่อแก้วหูทะลุ และการสูญเสียการได้ยินเป็นอาการทางคลินิกหลัก ในกรณีที่รุนแรง อาจทำให้ภายในกะโหลกศีรษะ และนอกกะโหลกศีรษะ ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ อาการทางระบบแตกต่างกันไปตามความรุนแรง อาจมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เด็กมีอาการทางระบบอย่างรุนแรง มักมีอาการทางเดินอาหาร

เช่น อาเจียนและท้องร่วง เมื่อแก้วหูเจาะรู อุณหภูมิของร่างกายจะค่อยๆลดลง และอาการทางระบบ จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปวดหูลึกค่อยๆแย่ลง เช่น ปวดตุบๆ หรือรู้สึกหวาดเสียว ซึ่งมันสามารถแผ่ไปที่ศีรษะ หรือฟันข้างเดียวกันได้ อาการปวดหูจะแย่ลงเมื่อกลืนและไอ ผู้ที่ปวดหูขั้นรุนแรงนอนไม่หลับตอนกลางคืน และระคายเคือง หลังจากที่แก้วหูมีรูพรุน และมีหนองไหลออกมา อาการปวดหู ก็จะลดลงอย่างกะทันหัน

หูไหลเป็นอาการหลักของโรคนี้ อาจเป็นน้ำมูก น้ำมูก หรือหนองบริสุทธิ์ การปลดปล่อยชนิด ที่ไม่เป็นอันตรายจะบางลงและไม่มีกลิ่น แม้ว่าสารคัดหลั่งที่เป็นอันตราย จะมีไม่มากนัก แต่ก็มีความหนามากกว่า ส่วนใหญ่เป็นหนองที่บริสุทธิ์ และมีกลิ่นแปลกๆ ตามมาด้วยสูญเสียการได้ยิน และหูอื้อ เริ่มรู้สึกคัดจมูก จากนั้นการได้ยินจะค่อยๆลดลงด้วยหูอื้อ หูหนวกของอาการปวดหู สามารถละเลยได้

ผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการวิงเวียนศีรษะร่วมด้วย แต่อาการหูหนวกจะลดลงหลังการเจาะ อาการหูหนวกมีความรุนแรงแตกต่างกันไป เพราะส่วนใหญ่เกิดจากหูข้างเดียว ซึ่งง่ายต่อการละเลย หูหนวกเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าโดยทั่วไป หูชั้นกลางอักเสบที่ไม่เป็นหนองที่มีสารคัดหลั่งหูชั้นกลางอักเสบ

อาการปวดหู โรคหูน้ำหนวกเฉียบพลัน อาจมีอาการปวดหูเล็กน้อย หูชั้นกลางอักเสบจากการหลั่งเรื้อรัง อาจทำให้เกิดอาการปวดหู เมื่อมีการติดเชื้อทุติยภูมิ หูอื้อ โดยทั่วไปไม่รุนแรง แต่เป็นระยะๆ เมื่อศีรษะขยับหาวหรือเป่าจมูก จะได้ยินเสียงอากาศผ่านน้ำ ผู้ป่วยจำนวนน้อยที่เป็นโรคหูน้ำหนวกชนิดคัดหลั่ง สามารถมีน้ำในหูได้ แต่ระยะเวลาสั้นมาก เพียงไม่กี่ชั่วโมง หรือประมาณหนึ่งวัน

การรักษาโรคหูน้ำหนวก การรักษาอยู่ในระบบทางเดินหายใจ ส่วนบนโฟกัสโรค เช่น โรคไซนัสอักเสบเรื้อรังต่อมทอนซิลอักเสบ ยา ชนิดง่ายๆ เป็นหลักสำหรับยาเฉพาะที่ และสารละลายยาปฏิชีวนะ หรือส่วนผสมของยาปฏิชีวนะและยาฮอร์โมนสเตียรอยด์ เช่น สารละลายคลอแรมเฟนิคอล 0.25 เปอร์เซ็นต์ สารละลายคลอแรมเฟนิคอลคอร์ติโซน ยาหยอดหูโอฟลอกซาซิน เป็นต้น สามารถใช้รักษาโรคหูน้ำหนวก และหูชั้นกลางอักเสบได้ เป็นต้น

อ่านต่อได้ที่ >>  ภาษี วิธีลดภาระภาษีให้กับธุรกิจของคุณ