โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

หมู่ 5 บ้านหนองศาลเจ้า ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 720046

กล้องจุลทรรศน์ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในทางวิทยาศาสตร์

กล้องจุลทรรศน์ ไมโครสโคปเป็นหนึ่งในกลุ่มดาวขนาดเล็กของท้องฟ้าทางใต้ มีอายุ 12ปีในศตวรรษที่ 18 โดยนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส นิโคลัสหลุยส์ เดราไกหนึ่งดิวิชั่น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ตั้งชื่อ ตามกลุ่มดาวไมโครสโคป ชื่อภาษาอังกฤษ มีรากฐานมาจากภาษากรีก ดวงดาวในกลุ่มดาวนั้น แทบจะสังเกตด้วยตาเปล่าได้ยาก โดยเฉพาะในซีกโลกเหนือ ศูนย์กลางของกลุ่มดาวคือ 20:50 การขึ้นสู่สวรรค์และการลดลง -36องศาทางใต้ของราศีมังกรระหว่างสองกลุ่มดาวนกกระเรียน และราศีธนู ไม่มีดาวใดที่สว่างกว่าขนาด 4ในกลุ่มดาวนี้ และมี 14 ดวงที่มีขนาด 5

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มดาว ลักษณะกลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์งู ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของมังกร ที่อยู่ติดกับปลาใต้ และเครนกลุ่มดาวไปทางทิศตะวันออก ราศีธนูไปทางทิศตะวันตก กลุ่มดาวอินเดียไปทางทิศใต้ และกล้องโทรทรรศน์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ราไกนำเครื่องมือทางแสงทั้งสองชนิดคือ กล้องจุลทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์มารวมกัน ทำให้พวกเขาสามารถมองโลกมาโคร และอีกเครื่องหนึ่งเพื่อมองโลกขนาดเล็ก ในปีพ. ศ. 2465 สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ได้กำหนดให้ตัวย่อภาษาละตินของไมโครสโคปซีส คือมิกซ์ ขอบเขตของกลุ่มดาว ถูกกำหนดในปีพ. ศ. 2473 ในระบบพิกัดท้องฟ้าเส้นศูนย์สูตร พื้นที่ท้องฟ้าของกลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์คือ 20 ชม. 27.3 ม.ถึง 21 ชม. 28.4 ม.

และการลดลงอยู่ในช่วง -27.45องศา ถึง -45.09 องศาขาตั้งกล้องจุลทรรศน์ทั้งหมด สามารถมองเห็นได้ในพื้นที่ทางใต้ของละติจูด 45องศาเหนือ เนื่องจากดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวนั้น มีความสว่างไม่เกินขนาดที่ 4 จึงเป็นเรื่องยากที่กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ จะสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ในท้องฟ้าภายใต้มลภาวะทางแสง

ประวัติกลุ่มดาว กลุ่มดาวขนาดเล็กนี้ ก่อตั้งขึ้นโดยราไกในปี 1752 และแทบไม่มีดาวสว่างที่สำคัญเลย ดาวที่ประกอบเป็นกลุ่มดาวนี้ เดิมทีเป็นของกลุ่มดาวราศีธนูที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นเท้าหลังของราศีธนู หนังสือของจอห์นเอลลาร์ดกอร์

กล้องจุลทรรศน์

เขียนนักดาราศาสตร์ชาวเปอร์เซียเก่าอัลโซฟี ซึ่งมีบริเวณที่สังเกตเห็นดวงอาทิตย์ แต่ไม่ได้อธิบายตำแหน่งของอัลโซฟี ราไกได้เฝ้าสังเกตแหลมกู๊ดโฮปเป็นเวลาสองปี โดยสังเกตดาวทางใต้มากกว่า 10,000ดวง และรวบรวมไว้เป็นแค็ตตาล็อกดาว ในขณะเดียวกันก็แบ่งพื้นที่บางส่วนที่ไม่มีใครสังเกตเห็นในยุโรป รวมถึงกลุ่มดาวไมโครสโคปในปัจจุบัน เพื่อระลึกถึงยุคแห่งการตรัสรู้ ในปี1763 ราไกตั้งชื่อภาษาละติน ให้พวกเขาและกล้องจุลทรรศน์ติดตั้งชื่อว่า ไมโครสโคป

ดาวหลัก กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ แสดงถึงช่องมองภาพของ กล้องจุลทรรศน์ ขนาดภาพถึง 4.68 ขนาด ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด ในกลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์ ในช่วงวงจรชีวิต 620 ล้านปีส่วนใหญ่ เป็นดาวลำดับหลักสีน้ำเงินขาว แต่ตอนนี้ได้ขยายตัว และเย็นตัวลง เป็นดาวยักษ์สีเหลืองประเภท จี63 ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เท่าของดวงอาทิตย์ ใช้วิธีสามเหลี่ยมพารัลแลกซ์ระยะห่างจากพื้นโลกอาจเป็น223 8ปีแสง จากการวัดการเคลื่อนที่ของตัวเอง นักดาราศาสตร์บางคนคาดการณ์ว่า น่าจะผ่านไประหว่าง 1.14 ปีแสงถึง 3.455 ปีแสงจากดวงอาทิตย์ 3.9 ล้านปีก่อน เพราะมวลของมันคือ 2.5 เท่าของมวลของดวงอาทิตย์ ก็อาจจะเพียงพอที่จะยุ่งเกี่ยวกับเมฆออร์ต

กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์εเป็นดาวสีขาวที่มีขนาดชัดเจน 4.7, 166 ± 5ปีแสง จากโลกและประเภทสเปกตรัมคือ เอ1วี กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์1และ2 เป็นดาวคู่ที่มีระยะเชิงมุมค่อนข้างใหญ่ ซึ่งสามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่า พวกเขาทั้งหมดเป็นดาวแปรแสงแม่เหล็กแรงสูงชนิดเอ สีขาวที่มีสายโลหะที่แข็งแกร่ง คล้ายกับดาวแปรแสงคานิส มีวัตถุท้องฟ้าที่มีชื่อเสียงมากมาย ในฐานกล้องจุลทรรศน์ที่มืดเกินไป และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นดาวแคระแดงที่อยู่ห่างจากระบบสุริยะเพียง 12.9 ปีแสง มีขนาด 6.68 และเป็นดาวแคระแดงที่สว่างที่สุดในท้องฟ้า กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์บีโอ เป็นดาวที่หมุนเร็วอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์218 4ปีแสง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80% ของดวงอาทิตย์

มีระยะเวลาการหมุนเพียง 9 ชั่วโมง 7 นาที ในฐานะที่เป็นดาวฤกษ์ที่กระฉับกระเฉง แสงแฟลร์ของมัน มีความสำคัญมากความเข้มเฉลี่ยเท่ากับ 100 เท่าของเปลวสุริยะ และเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์แล้ว มันจะแผ่พลังงานในแถบรังสีเอกซ์และรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นหลัก เป็นระบบดาวคู่และดาวทั้งสองเป็นดาวแคระแดง ระบบนี้เป็นระบบที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับดาวอื่น กล้องจุลทรรศน์เอยู และอาจสร้างระบบสามมีขนาดใหญ่มากกับมัน และอาจจะมีระบบดาวเคราะห์ก่อตัวดิสก์เศษ ดาวทั้งสามนี้ เป็นตัวเต็ง สำหรับระบบดาวล่าสุดที่เคลื่อนที่ไปด้วยกัน

บทความที่น่าสนใจ :ดาวหมีใหญ่ เป็นกลุ่มดาวที่มีความน่าสนใจอย่างมากในกลุ่มดาวทางเหนือ